Geschiedenis

R.K.S.V. Wilskracht werd opgericht in Alphen a/d Rijn op 18 december 1918 en had destijds o.a. een turnafdeling, een afdeling voetbal en een afdeling atletiek. Momenteel draait de vereniging op twee grote afdelingen, nl. de turnafdeling en de afdeling Ritmische Gymnastiek (RG). De vereniging heeft een bestuur bestaande uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, ledenadministrateur en een algemeen lid.