Ledenadministratie

Aanmelden
Na twee proeflessen wordt in de les een inschrijfformulier meegegeven. Dit formulier dient of ingevuld geretourneerd te worden aan de leiding van de les of ingevuld gemaild worden naar de ledenadministratie.Ook kan het inschrijf-formulier hieronder gedownload worden.

Inschrijven kan op elk moment en vindt plaats op de 1e of 15e van de maand, na de datum van de eerste proefles. De contributie voor het eerste kwartaal wordt naar rato berekend.
Het inschrijfgeld bedraagt €5,75
Download:  Inschrijf-formulier

Betaling
De contributie wordt per kwartaal, telkens aan het begin van het kwartaal, per automatische incasso betaalt.

Opzeggen
Bij opzegging is contributie verschuldigd over het kwartaal waarbinnen wordt opgezegd. Opzegging dient schriftelijk of per e-mail plaats te vinden bij de Ledenadministratie. Indien u per e-mail opzegt, krijgt u een ontvangstbevestiging van de opzegging.

Ledenadministratie
De ledenadministratie wordt gevoerd door Albert van Driest.
Email: ledenadministratie@wilskrachtalphen.nl

Rekeningnummer van de vereniging: NL20 ABNA 0254 5587 55