Gedragregels en Vertrouwenspersoon

We hechten aan openheid en duidelijkheid, en delen hier de volgende documenten met jullie:
Gedragsregels voor begeleiders (September 2017)
Gedragsprotocol RKSV Wilskracht (September 2017)
Klachtenprocedure bij grensoverschrijdend gedrag (September 2017)

Vertrouwenspersoon:
Indien zich iets voordoet dat je liever niet met een trainster bespreekt kan je één van de bestuursleden benaderen, of contact opnemen met onze Vertrouwenspersoon:
(vacature)

taak bij ons op een onafhankelijke en onpartijdige manier uitvoeren. Alles wat met (vacature) wordt besproken is vertrouwelijk, en blijft tussen (hem/haar) en de melder. (Vacature) is te bereiken via dit e-mailadres meldpunt@wilskrachtalphen.nl, waarna hij/zij zo spoedig mogelijk contact met u zal opnemen.