Gedragregels en Vertrouwenspersoon

We hechten aan openheid en duidelijkheid, en delen hier de volgende documenten met jullie:
Gedragsregels voor begeleiders (September 2017)
Gedragsprotocol RKSV Wilskracht (September 2017)
Klachtenprocedure bij grensoverschrijdend gedrag (September 2017)

Vertrouwenspersoon:
Indien zich iets voordoet dat je liever niet met een trainster bespreekt kan je één van de bestuursleden benaderen, of contact opnemen met onze Vertrouwenspersoon: mevrouw mr. Karin Heins.

Karin werkt als senior juridisch medewerker bij de rechtbank Den Haag, bij het team Familie. Daar behandelt zij voornamelijk echtscheidingen en alles wat daarmee samenhangt. Tevens is ze sinds 2016 een van de drie (gecertificeerde) vertrouwenspersonen bij de rechtbank. Net zoals bij de rechtbank zal ze haar taak bij ons op een onafhankelijke en onpartijdige manier uitvoeren. Alles wat met Karin wordt besproken is vertrouwelijk, en blijft tussen haar en de melder. Karin is te bereiken via dit e-mailadres meldpunt@wilskrachtalphen.nl, waarna zij zo spoedig mogelijk contact met u zal opnemen.