RG Jong Talent

In deze groep bereiden we de een geselecteerde groep kinderen voor op de overstap naar één van de RG-Selectie-groepen: op het niveau A/B of op het niveau C/D.

We besteden aandacht aan ballet, de ontwikkeling van de motoriek, lenigheid en kracht. Natuurlijk gaan we in deze groep verder met het aanleren van het gebruik van de specifieke RG-materialen: touw, knotsen, hoepel, bal en lint. Ook wordt aandacht besteed aan de manier van trainen in de selectie en er wordt gelet op het talent en het doorzettingsvermogen van deze meiden.

De meeste meiden vinden via de Jong Talent-groep hun weg naar de C/D- dan wel de A/B-selectie, voor een enkeling blijkt gedurende het seizoen dat dit niet haalbaar blijkt.