Contributie

Contributie per Januari 2021

Ouder en Kind Gymnastiek*:
Contributie bedraagt €187,00 per jaar, voor ouder en kind samen

Gymnastiek, Ritmische Gymnastiek en Turnen*:
Contributie voor leden tot 8 jaar €128,00 per jaar
Contributie voor leden vanaf 8 jaar €139,00 per jaar

* De genoemde contributie is gebaseerd op 1 les van één uur per week, en 40 weken per jaar (gelijk aan de basisscholen, in de vakanties is er geen les).
De contributie wordt in 10 termijnen geïncasseerd, in de maanden september t/m juni.
Indien een les korter of langer duurt dan één uur wordt de contributie naar verhouding berekend.
Als je lid wordt in de loop van een seizoen wordt de contributie vanaf dat moment per maand geïncasseerd.

Inschrijfgeld:
Eenmalig €5,75

Bondscontributie voor het lidmaatschap van de K.N.G.U.:
Jeugd t/m 15 jaar: €2,35 per maand, 10x per jaar, september-juni
Vanaf 16 jaar: €2,90 per maand, 10x per jaar, september-juni

Betaling
De contributie wordt per automatische incasso betaald.
Indien u vragen heeft over het geïncasseerde bedrag kunt u per mail contact opnemen met de Ledenadministratie: ledenadministratie@wilskrachtalphen.nl

Inschrijven?
Klik HIER voor ons inschrijfformulier