Geschiedenis

R.K.S.V. Wilskracht werd opgericht in Alphen a/d Rijn op 18 december 1918 en had destijds o.a. een turnafdeling, een afdeling voetbal en een afdeling atletiek.

(De tussenliggende periode wordt momenteel beschreven)

We bieden onderdak aan 3 Sportgroepen:
Gymnastiek: Ouder/Kind-gym, Kleuter/Peuter-gym en SportFit 50+
Turnen: Recreatief, Jong Talent, WedstrijdGroep en Selecties
Ritmische Gymnastiek: Recreatief, Jong Talent, Recreatie/Competitie en Selecties

In december 2019 hebben we ons 100-jarig bestaan gevierd met een middag vol sport en plezier in sporthal Rijnstreekhal.

In het seizoen 2018-2019 vroeg ‘collega-vereniging’ Hou-Vast om hulp vanwege sterk verminderde capaciteit in het bestuur en bij de train(st)ers. Meerdere gesprekken om oplossingen te vinden hebben er uiteindelijk toe geleid dat Hou-Vast zich noodgedwongen op heeft moeten heffen, met advies aan hun train(st)ers en leden zich in te schrijven bij onze vereniging. Een flink aantal lessen is blijven bestaan, en vele leden hebben de overstap gemaakt.
We hechten er waarde aan de geschiedenis van Hou-Vast in leven te houden middels deze koppeling: De geschiedenis van Gymnastiekvereniging Hou-Vast

De vereniging heeft een bestuur bestaande uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en één of meer algemene leden.