Jong Talent

De Jong Talenten hebben een eigen les op zaterdagmiddag van 13:00-15:00 in de Vroonhoevelaan.

In deze les bouwen we verder aan turnonderdelen waarop in de recreatielessen al wordt geoefend. We oefenen basisvormen zoals balans op de balk en spannen in de handstand. Ook is er meer aandacht voor kracht en lenigheid.
Met de groep doen we mee de Onderlinge Wedstrijd en eventueel een Vriendschappelijke wedstrijd.

Bij de jong talenten borduren we verder op het Kleurenturnen en gebruiken hier de bijbehorende doelenboekjes voor, deze bevat de basis van bewegen tot turnen, gericht op hun motorische vaardigheden en capaciteiten.
Lesdoelen en leerlijnen zijn per beweegniveau bepaald en gekoppeld aan de kleuren van de regenboog, passend bij de verschillende (beweeg)niveaus van onze leden.
Om de ontwikkeling positief te stimuleren.

Er wordt in de Jong Talenten toegewerkt naar de wedstrijdgroep, de B of A selectie.
Naast de Jong Talententraining, turnen de kinderen de eerste periode ook nog bij hun recreatiegroep, na gelang de ontwikkeling verandert dit eventueel in de B selectie.

We hebben verschillende leeftijds categorieën:
Mini’s  (het kalenderjaar dat je 7 wordt)
Pré-instap (het kalenderjaar dat je 8 wordt) en
Instap (het kalenderjaar dat je 9 wordt).

De lessen vinden plaats onder leiding van Astrid Rexwinkel en Inge Wielinga.