Statuten, (Huis)regels en meer

We geven jullie graag inzicht in wie we zijn en waar we voor staan:

Onze Missie:
Wij maken gymsport bereikbaar voor iedereen in de regio, voor recreatieve en wedstrijdsporters, jong en oud, met of zonder beperking.  We werken samen, met respect voor elkaar, aan een hecht en veilig sportklimaat, zodat iedereen plezierig kan sporten.

Onze Visie:
RKSV Wilskracht is een levendige, toekomstgerichte sportvereniging, waar gelegenheid is voor plezierig sporten èn voor prestatiegericht sporten. We hechten waarde aan een overzichtelijke organisatie met capabele bestuurders en competente train(st)ers die oor hebben voor wat er leeft onder onze leden. Het creëren van betrokkenheid leidt tot voldoende hulp van vrijwilligers, van jong tot ouder. We hebben oog voor sociale ontwikkelingen in onze regio, en reageren met een passend sport-aanbod. Vormen van samenwerking met andere (sport)organisaties sluiten we niet uit.

Dit zijn onze officiële stukken: