Ledenadministratie

Lid worden?
Inschrijven kan op elk moment in het seizoen en vindt plaats op de 1e of 15e van de maand, na de datum van de eerste proefles. De contributie voor de eerste maand wordt naar rato berekend. Voordat het lidmaatschap ingaat kunnen eerst 2 proeflessen worden gevolgd. Het inschrijfgeld bedraagt €5,75

Inschrijven
Klik HIER voor ons inschrijfformulier

Betaling
De contributie wordt per maand en per automatische incasso betaald.

Opzeggen
Opzegging dient schriftelijk of per e-mail plaats te vinden bij de Ledenadministratie, tenminste één maand voor het einde van een kwartaal. Indien u per e-mail opzegt, krijgt u een ontvangstbevestiging van de opzegging.

Ledenadministratie
De ledenadministratie wordt gevoerd door Rien Crooij en Karlijn Noya.
Email: ledenadministratie@wilskrachtalphen.nl

Rekeningnummer van de vereniging: NL20 ABNA 0254 5587 55