Contributie

Contributie per januari 2020

Ouder en Kind Gymnastiek*:
Contributie bedraagt €46,70 per periode van 10 weken
voor ouder en kind samen

Gymnastiek, Ritmische Gymnastiek en Turnen*:
Contributie voor leden tot 8 jaar €31,90 per periode van 10 weken
Contributie voor leden vanaf 8 jaar €34,70 per periode van 10 weken

Freerunning/Parkour*:
Contributie bedraagt €46,70 per periode van 10 weken

* De genoemde contributie is gebaseerd op 1 les van een uur per week, en 40 weken per jaar (gelijk aan de basisscholen).
In een seizoen wordt 4x geïncasseerd, elke incasso staat voor een lesperiode van 10 weken. We incasseren in de maanden oktober, januari, april en juli.
Indien een les korter of langer duurt dan een uur wordt de contributie naar verhouding berekend

Inschrijfgeld:
Eenmalig €5,75

Bondscontributie voor het lidmaatschap van de K.N.G.U.:
Jeugd t/m 15 jaar: €5,50 per kwartaal
Vanaf 16 jaar: €6,75 per kwartaal

Download: Inschrijfformulier

Betaling
De contributie wordt per kwartaal, telkens aan het begin van het kwartaal, per automatische incasso betaald.
Indien u vragen heeft over het geïncasseerde bedrag kunt u per mail contact opnemen met de Ledenadministratie: ledenadministratie@wilskrachtalphen.nl